img0006


Vodovod i kanalizacija

Imamo sve što se traži i raspolažemo širokom lepezom elemenata za vodovod i kanalizaciju svih veličina. U našem objektu možete kupiti metalne cevi  i nastavke, kao i isti asortiman od plastičnih materijala.  Cijevi, redudkcije, ventili i drugi elementi za vodovod i kanalizaciju su provjerenog kvaliteta, a cijene su veoma povoljne. Na stanju imamo veliku količinu robe, tako da možemo u svakom trenutku da ispunimo svaku vašu želju, a kao i kod drugih artikala, za određenu količinu prevoz je besplatan.

U Tehnomarketu-Pirić ćete naći sve što je potrebno za postavljanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija:

  • kanalizacione cijevi poluprečnika 50, 75, 110, 125, 160 i 200 mm dužine 1 do 4 m.
  • PPR cijevi, ventili, koljena, lukovi i mufovi
  • okiten 1/1, 1/2, 3/4 cola, PVC koljena, ventili i lukovi
  • lukovi 50/45-90, 75/45-90, 125/45-90 i 160/45-90
  • redukcije sa veličina 75, 110, 125 i 160 na manje
  • koljena i T komadi 90/20, 90/25, 90/32
  • metalni mufovi i koljena sa metalnim uloškom
  • držaci cijevi, čepovi, šelne, zaoblizani lukovi, itd.